Лечение

В кабинета се извършва дентално лечение в следните направления:

Лечение на кариес

Кариесът е заболяване, засягащо над 95% ...

Прочетете още…

Ендодонтия

Ендодонтията е дентална специалност, ...

Прочетете още…

Протетична дентална медицина

Протетичната дентална медицина отгов...

Прочетете още…

Хирургия

Причините за вадене на зъб са многобро...

Прочетете още…

Детска дентална медицина

Някои хора осъзнават, че поддържането ...

Прочетете още…

Пародонтология

Пародонтологията е наука за заболяван...

Прочетете още…

Избелване

Чрез процедурите по избелване може да ...

Прочетете още…

Съдебна дентална медицина

След завършване на индивидуално обуче...

Прочетете още…

Trattamento della carie

Carie è una malattia che colpisce più del 95% della popolazione mond...

Прочетете още…

Endodonzia

L’endodonzia è una specialità dentale che si occupa della diagnosi...

Прочетете още…

Stomatologia ortopedica

La stomatologia ortopedica è responsabile dell’elaborazione di dive...

Прочетете още…

Chirurgia

Le ragioni per l’estrazione del dente sono numerose, ma quello h...

Прочетете още…

Odontoiatria pediatrica

Alcune persone si rendono conto che il mantenimento di sani denti da l...

Прочетете още…

Parodontologia

La parodontologia è la scienza delle malattie dell’apparato di ...

Прочетете още…

Sbiancamento

Con procedure di sbiancamento sono in grado di ripristinare il colore ...

Прочетете още…

Chirurgie

Chirurgie. Les causes d’extraction d’une dent sont multiples mais ...

Прочетете още…

Endodontie

L’endodontie est une spécialité dentaire qui réfère au diagnosti...

Прочетете още…

La médecine dentaire d’enfant

La médecine dentaire d’enfant Beaucoup de gens comprennent que gard...

Прочетете още…

Parodontologie

La parodontologie est une science des maladies de la construction qui ...

Прочетете още…

Blanchiment

Blanchiment. Par la procédure du blanchiment on peut rétablir la cou...

Прочетете още…

Профилактични програми

Запазването и поддържането на зъбното здраве е много по-ценно от лечението по класическите методи.

Прочетете още…

Договор със НЗОК

Научете какъв пакет от дентални дейности Ви се полага като здравноосигурено лице.

Прочетете още…

Дентален туризъм

Денталният туризъм е съвременна тенденция, съчетаваща денталното лечение и отдиха на гости от по-далечни дестинации.

Прочетете още…