Показания за изработване на корони

Показания за изработване на корони

Сп. My smile, февруари 2014 г.

Изработването на зъбни корони се прави чрез изпиляване на естествените зъбни тъкани или на изграждане, направено от специален материал във формата на зъбно пънче. От оформеното зъбно пънче се взема отпечатък, от който зъботехникът прави работен модел. По него той изработва коронката, която покрива като шапка зъбното пънче.
Кога се налага изработването на корона?
1. Когато обемът на пломбата е твърде голям
В такъв случай пломбата действа подобно на клин и съществува голяма вероятност под действието на дъвкателните сили зъбът да се фрактурира (счупи). Изработването на обвивна корона се прави с цел защитаване на зъба чрез равномерно поемане на дъвкателното налягане. Задължително се изработват корони върху зъби, чиято видима част е изцяло изградена с помощта на щифтове и възстановителен материал.
2. След проведено кореново лечение
Често ендодонтски лекуваните зъби са с обширни кариозни изменения, след отстраняването на които остава твърде малко количество здрави тъкани. Според някои изследвания отстраняването на зъбната пулпа, в която се намират нервите и кръвоносните съдове на зъба, води до неговото пресушаване поради факта, че се нарушава нормалната обмяна на зъбните тъкани. Това от своя страна е предпоставка за фрактуриране на зъба. Профилактиката изисква при повечето случаи на кореново лечение да се изработва обвивна корона, която да защитава зъба.
3. По естетични съображения
Съвременната минимално инвазивна дентална медицина изисква възможно най-малко отнемане на здрави тъкани. Ето защо, когато това е възможно, в търсене на естетиката първият избор трябва да бъде ортодонтското лечение, когато има показания за провеждането му. Ортодонтията подобрява естетиката чрез разместване и подреждане на наличните естествени зъби без отнемане на зъбни тъкани. Ако обаче пациентът няма възможност или желание за продължително носене на брекети и иска по-бърз резултат, следващата опция е изработването на фасети.
При тях зъбът се изпилява минимално (а в някои случаи може и изобщо да не се изпилява) в рамките на части от милиметъра, и то само от предната повърхност. Изработената фасета се циментира и заема лицевата страна на зъба. С помощта на фасети могат да се коригират отклонения във формата на зъба, минимални ротации (завъртания), немного интензивни оцветявания, могат да се затворят налични разстояния между зъбите (диастеми и треми).
В определени ситуации (големи пломби, кариозни разрушения, счупени зъби, прекалено големи преоцветявания вследствие на флуороза, употреба на тетрациклини в периода на зъбното образуване и други) възстановяването на естетиката изисква изработването на обвивни корони, при които зъбът се изпилява околовръстно от всички страни до получаване на зъбно пънче.
4. Изработване на мостове
Възстановяването на липсващ зъб с мостова конструкция изисква изпиляването на съседни зъби, за да може те да служат като мостоносители. В този случай избраните зъби се изпиляват като зъбни пънчета (както за корони), но мостовата конструкция (мостокрепителите и мостовото тяло) е едно цяло. Когато съседните на липсващия зъб вече носят корони, имат обширни пломби или други индикации за изработване на корона, това е благоприятно и може да се направи мост. Когато обаче съседните на липсващия зъб са здрави зъби, е прекалено агресивно  тяхното изпиляване.
Това е така, защото се унищожават здрави зъбни тъкани. В такава ситуация най-добрият вариант да се възстанови липсващият зъб е чрез поставянето на единичен имплантат. Изработването на мост при здрави зъби, ограждащи дефекта, е компромис с медико-биологичните принципи, които трябва да бъдат следвани в денталната практика.
5. При смяна на вече направен мост с имплантати
Ако вече е изработена мостова конструкция, то липсващият зъб е възстановен за сметка  изпиляването на съседни на дефекта зъби. Ето защо, дори пациентът след време да иска мостът да му бъде свален, а липсващият зъб да бъде възстановен с имплантат, съседните зъби, които са оформени като зъбни пънчета, трябва да бъдат възстановени с единични корони.

Д-р Ива Димчева

Leave a Comment