За мен

_DSC0077Д-р Ива Димчева завършва Факултета по дентална медицина към Медицински университет – София. Развива практиката си в сферите на протетичната, терапевтичната и естетичната дентална медицина. Участва в научни конгреси, лекции и семинари за продължаващо следдипломно обучение и практически курсове в различни области – протетична дентална медицина, ендодонтия, естетични възстановявания, оклузия, естетична медицина и други. Прилага индивидуален подход към деца и възрастни. В кабинета се поддържа индивидуална рентгенова и фотодокументация на пациентите. Д-р Димчева работи съвместно със специалисти от различни специалности – имплантолози, ортодонти, пародонтолози. Работи в по-специфични области като съдебната дентална медицина. Редовен член е на Български зъболекарски съюз, като е избрана за делегат на Общото събрание на съюза за периода 2014-2017 г. Редовен член е на Балканската асоциация на съдебните лекари. От 2012 г. до 2015 г. е отговорен редактор във водещото дентално издателство „Дентал Трибюн България”, което издава авторитетните издания в-к Dental Tribune, сп. Cosmetic Dentistry и първото списание за пациентите на зъболекаря My smile. Отговорен редактор на съсловния вестник “Дентална медицина” от август 2015 г. досега.

Член на Италианската академия по протетична дентална медицина (AIOP – Academia Italiana di Odontoiatria Protesica).
Член на Италианската академия по консервативна и възстановителна дентална медицина (AIC – Academia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa).

Сертификати от продължаващо обучение

Практически курсове