Профилактични програми

Изработването на индивидуална профилактична програма на дете е нещо, което може да бъде оценено само от наистина загрижените родители, готови да разберат проблемите в устната кухина на малчуганите. Програмата цели да Protect-Your-Dental-Investments-300x300събере необходимата информация чрез подробен разговор-анкета с родителите, клиничен преглед и оценки. Денталният лекар изчислява оценка на риска от кариес на съответното дете и дава препоръки за честотата на прегледите, оралнохигиенните навици, избора на паста, хранителните навици, избора на питейна вода и други, с цел да се сведе до минимум възможността за откриване на новопоявили се кариеси по време на следващия контролен преглед. Дават се препоръки и за необходимия прием на необходими за зъбното здраве химични елементи за съответната възраст и съвети как този прием може да бъде постигнат. Изготвя се и лечебен план с препоръчителната последователност на лечение на вече наличните заболявания в устата. Спазването на дадените указания цели извеждането на детето от групата на подрастващи с „висок риск от кариес” и дава възможност то да създаде правилни навици, благодарение на които да запази здравето на своите зъби през целия си живот.