Договор с НЗОК

Всяко лице с непрекъснати здравноосигурителни права има право н79521@RZOK-3а определен обем дентални дейности, в зависимост от възрастовата група.

 Здравноосигурените лица до 18-годишна възраст имат право на:

– обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година

– до 4 лечебни дейности за съответната календарна година – обтурации или екстракции, или до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

За обстоен преглед със снемане на зъбен статус пациентът доплаща 2.90 лв., за обтурация (пломба), екстракция на временен и на постоянен зъб с упойка – не заплаща допълнително, за лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб доплаща 4.70 лв., за лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб доплаща 12.30 лв.

Здравноосигурените лица над 18-годишна възраст имат право на:

– обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и еднократен допълнителен преглед за бременни;

– до 2 лечебни дейности за съответната календарна година – обтурации или екстракции на зъби.

Здравноосигурените лица доплащат потребителска такса в размер на 2,90лв. за денталния преглед и по 4лв за лечението на кариес и за зъбните екстракции.

Потребителска такса

Децата до 18-годишна възраст са освободени от потребителска такса.

Пациентът заплаща потребителска такса, понастоящем – 2.90 лв. за всяко посещение, освен ако не е освободен от нея (съгл.чл.37 от Закона за здравното осигуряване).

Здравноосигурителна книжка