Хомеопатия в помощ на зъболечението?

Хомеопатия в помощ на зъболечението?

Сп. My Smile, брой 02/2014

HomeopathyХомеопатията е изключително дискутиран алтернативен метод на лечение на различни заболявания, поддържан ревностно от едни и бурно отричан от други. Началото ѝ поставя Самюел Ханеман през далечната 1796 година, основавайки се на схващането, че едно заболяване може да бъде лекувано чрез прилагане на силно разредена форма на веществото, причиняващо съответните симптоми. Може би хората винаги ще бъдат разделени на две в своето отношение към този лечебен подход. Настоящият материал няма за цел да убеждава и разубеждава читателя за способностите на хомеопатията, а само да даде насоки на хората, които вече вярват в нея, с какво тя може да помогне при възникнал зъбен проблем.