Адаптация след изработване на протези

Адаптация след изработване на протези

Публикувано на 7 февруари, 2014 | Тема: акценти от новия брой

Изработването на протези в действителност представлява нещо повече от няколко посещения в кабинета за отпечатъци и различни проби и със сигурност не приключва с „връчването“  на протезите на изпълнения с очакване пациент.

Освен медицинската и техническата страна на въпроса тук зъболекарят и пациентът се сблъскват с нещо, на което трябва да се обърне подобаващо внимание, а именно периода на адаптация след протезиране. Това изисква проявяване на търпение и от двете страни.